Disidratatore Marukyu: SHIO NINNIKU, SHIO EBIKO, SHIO IKAGORO

9,9010,90

  • Disidratatore Marukyu
  • Varie Aromatizzazioni (SHIO NINNIKU, SHIO EBIKO, SHIO IKAGORO)
  • Confezione da 750gr